Algemene Gymnastiekvereniging FIT

Hervatten lessen/ trainingen 

Beste leden,

 

WE MOGENWEER NAAR BINNEN!! En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij om. In dit bericht vertellen wij je graag hoe wij vanaf woensdag 19 mei de lessen gaan verzorgen.

Reguliere lesrooster vanaf woensdag 19 mei weer van toepassing

Vanaf aankomende woensdag starten onze lessen in de zaal voor de jeugd weer volgens ons gebruikelijke rooster. We kunnen ons voorstellen dat je na zo’n lange tijd niet meer precies weet wanneer jouw lesuur start. Daarom kan je deze informatie teruglezen op onze website Lesrooster / Turnen | fitvelp

Coronaprotocol

Omdat we nog niet helemaal terug zijn naar het oude ‘normaal’ hebben wij ons allemaal nog wel aan een aantal regels te houden. Wij kiezen er daarom voor om het Coronaprotocol te volgen waar wij voor de tweede lockdown ook gebruik van maakten. Wij vragen je om deze (samen met je ouders) goed door te lezen zodat we op een verantwoorde manier kunnen starten met de lessen. Het protocol kunnen je vinden op onze website Corona update | fitvelp

Een steuntje in de rug is fijn

De afgelopen maanden waren niet eenvoudig. Gelukkig werden wij als vereniging gesteund door Sportbedrijf Rheden. Wij hebben vanaf half december geen rekeningen meer ontvangen voor de zaalhuur. Dat is fijn. Onze personeelskosten werden helaas niet gecompenseerd. Deze kosten hebben we  de gehele periode moeten doorbetalen. Wij zijn onze leden dankbaar die ons in deze maanden toch hebben gesteund door lieve woorden te delen, maar ook door een financiële bijdrage aan ons over te maken! BEDANKT!

Mocht jij onze vereniging ook een extra steuntje in de rug willen bieden? Dan kan je een eventuele  bijdrage overmaken naar NL65INGB0001209313 tnv Algemene gymnastiekvereniging Fit.

 

Vragen?

Wij hopen dat we met dit bericht genoeg informatie hebben gegeven om woensdag weer veilig te kunnen starten. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@fitvelp.nl