Dinsdag 23 mei 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden in buurthuis de Poort in Velp. Naast de jaarlijkse vaste agendapunten stond deze ledenvergadering vooral in het teken van het aftreden van het huidige bestuur.

Aftreden huidige bestuur

Vorig jaar heeft het huidige bestuur tijdens de ALV aangegeven na het seizoen van 2022/2023 af te treden. Er was dus nog een jaar de tijd om opvolgers te vinden. Op een ouder na ontvingen wij geen aanmeldingen.

Op zoek naar plan B

Er ontstond geen nieuw bestuur en de tijd begon te dringen. Onze vereniging bestaat bijna 65 jaar en bestaat nog steeds dankzij de inzet van een aantal mensen door de jaren heen. Het huidige bestuur wil dit dan ook niet zomaar opheffen.

Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatief.

GCA is redder in nood

De afgelopen jaren is er een prettige samenwerking ontstaan met de Arnhemse stichting GCA. Valery geeft sinds twee jaar ook les bij GCA. Vandaar dat wij als bestuur om tafel zijn gegaan met GCA, en met resultaat. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het bestuur van GCA aangesteld als nieuwe bestuur binnen onze vereniging.

We heten Sebastiaan, Welmoed en Meliha van harte welkom.

 

De toekomst

Het nieuwe bestuur heeft veel zin om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. De aankomende tijd gaan we vooral werken aan een goede overdracht. Daarna onderzoekt het nieuwe bestuur wat de mogelijkheden zijn om GCA en Fit Velp om te vormen tot een vereniging/stichting. Verder blijven de trainingslocaties en de tijden behouden. Onze Galm55+ groep gaat op verzoek van Sportbedrijf Rheden naar de dinsdagmiddag. Deze groep is nog op zoek naar enthousiaste leden die gezellig willen meedoen. Aanmelden voor een gratis proefles kan via Info@fitvelp.nl

 

Met een sportieve groet,

Oud bestuur en nieuw bestuur