Historie

 

Bij een website van de vereniging hoort vanzelfsprekend een verhaal over het ontstaan en een stuk geschiedenis van de vereniging. We moeten daarvoor terug naar de tijd dat FIT nog een onderdeel was van de mr. Van der Zandtvereniging. De heer Van der Zandt legde zich in die dagen toe op het bereikbaar maken van sport en muziek voor de jeugd van minder draagkrachtige ouders. Hiertoe stichtte hij tal van verenigingen, waarvoor slechts een zeer bescheiden bijdrage werd gevraagd.
Rond 1945 werd daar ook een gymnastiekafdeling  aan toegevoegd die zich op 23 juni 1958 losmaakte van Van der Zandtvereniging en als Algemene Gymnastiekvereniging FIT zelfstandig verder ging.

 

Naast gymnastiek was er in de beginperiode tevens ruimte voor een afdeling recreatief volleybal voor heren,  later uitgebreid met een damesgroep. Samen met de gymnastiek met een toenemend aantal selectieleden voor de wedstrijden en door het  ontstaan van nieuwe vormen van ritmische gymnastiek en dans vormen bodyfit, body-control en kicks-aerobic de vaste onderdelen van de vereniging.

 

Met ingang van 1 januari 2005 is de vereniging zich tevens gaan richten op de 55-plussers. Door de gemeente Rheden is de afgelopen jaren een project opgestart om ouderen die nog niets aan sport deden te activeren. Gevolg hiervan is dat per genoemde datum een groep van 25 dames en heren als lid bij FIT hun plek gaan vinden. Hopelijk kunnen wij hier in de toekomst een uitbreiding aan geven.