Contributie

Proefles

Om kennis te maken met de turnsport/ gymnastiek is het mogelijk om 2 gratis proeflessen te volgen. Je kunt je eigen opgeven voor een proefles door een mailtje te sturen naar info@fitvelp.nl o.v.v. Proefles. Wij zorgen er dan voor dat je aangemeld word bij onze trainster en hoor je op welke lesdag en lestijd aanwezig moet zijn.

Gymnastiek/turnen: 

  • leden t/m 15 jaar:  € 20,00 per maand
  • leden vanaf 16 jaar:  € 23,00 per maand

 

Vanaf het 3e lid uit een gezin wordt de contributie van de laagstbetalende gehalveerd.

  

Galm 55+ : 

  • leden vanaf 55 jaar:  € 19,00 per maand

 

Bondscontributie:

De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld. De bondscontributie wordt maandelijks per incasso afgeschreven en wordt verwerkt in de contributie. De bondscontributie voor 2024 bedraagt het volgende:

  • leden t/m 15 jaar      € 2,30
  • leden vanaf 16 jaar   € 2,83

 

Beëindiging lidmaatschap:

Is uitsluitend schriftelijk mogelijk met een opzegtermijn van één maand.  E-mail: info@fitvelp.nl

De opzegging dient voor de 1e van de maand schriftelijk per e-mail ontvangen te zijn.